Barcelona Nanocluster

ICN2 Outreach Events

22 January

Coagulació i trombosi: mantenint l’equilibri

Monday 22 January 2018, 06:30pm

Cicle DILLUNS de CIÊNCIA: Per què cal investigar en ... Biomedicina

Dr. Pablo García de Frutos (Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC)

Sala d'Actes Residència d'Investigadors CSIC, Barcelona

Technology Transfer Event

Barcelona Nanocluster

Technology Transfer Event

Barcelona Nanocluster

ICN2 Theses Defence

ICN2 Training Event

ICN2 Seminars

Technology Transfer Event